CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 6/2020

 

Ngày đến Số ký hiệu Hình thức Trích yếu nội dung
4/6 751 Công văn Tập huấn CBQL, GV CC
Tải về CV 751.2020 Bồi dưỡng GV, CBQL
4/6 775/BCĐ-SYT Công văn Cập nhật văn bản triển khai phòng, chống dịch COVID – 19
Tải về CV_so_775-BCD_-_SYT_ve_viec_cap_nhat_van_ban_trien_khai_phong,_chong_dich_COVID_19;

QD-BCDQG-2225-HD_tại_TTTM,_siêu_thị,_chợ,_nhà_hàngQD-BCDQG-2234-HD_tại_Khu_chung_cư;

QD-BCDQG-2232-HD_tại_Lễ_tang_20200602042852674670

4/6 753/SGDĐT-CTTT Công văn Triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam năm 2020
Tải về thang_hanh_dong_phong_chong_bao_luc_gia_dinh_va_ngay_gia_dinh_Viet_Nam_2020;

phong_chong_bao_luc_gia_dinh_Thong_diep_truyen_thong_gui_kem_Ke_hoach;

ubnd_Ke_hoach_to_chuc_Thang_hanh_dong_quoc_gia_ve_PC_Bao_luc_gia_dinh

4/6 754/SGDĐT-CTTT Công văn Phát động tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020
Tải về 2020_sgd_thang_cao_diem_du_phong_lay_nhiem_HIV_tu_me_sang_con;

thang_cao_diem_du_phong_lay_nhiem_HIV_tu_me_sang_con_van_ban_BCD_tinh_2020

15/6 70/UBND-VP2 Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Tải về CV_trien_khai_thong_bao_203TB-VPCP
15/6 số 616/QĐ-SGDĐT Quyết định Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ngành GD&ĐT Nam Định năm 2019
Tải về QD_cong_nhan_SKKN_cap_nganh_2019_20200619084754128131signed20200619090953;

DS_SKKN_duoc_cong_nhan_nam_2019_(kem_theo_QD)_20200619084754649640_signed20200619091054

19/6 CV 840 Công văn Tập huấn CBQL, GV
Tải về CV 751.2020 Bồi dưỡng GV, CBQL
22/6 Số 84/PGDĐT Công văn Triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020
Tải về Công văn số 84-PGDĐT (1)
11/5 81/PGDĐT Công văn Hướng dẫn khen thưởng thành tích năm học 2019-2020; phát động phong trao thi đua năm học 2020-2021
Tải về cv số 81 PGDĐT về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích năm học 2019-2020 phát động phong trào thi đua năm học