TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG TỔ CHỨC RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT 01/4/2018

         Tiếp tục thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện. Công văn số 60/PGD ĐT Nam Trực về việc Ra quân Tổng VSMT ngày chủ nhật tuần đầu tháng 4 năm 2018. 

         Hôm nay chủ nhật ngày 01/4/2018 trường Tiểu học Nam Thượng tiếp tục triển khai kế hoạch và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực nhà trường góp phần thực hiện và duy trì tiêu chí NTM của huyện, xã và xây dựng nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Thông qua  buổi lao động ngày 01/4/2018, CBGVNV và học sinh  đã nêu cao nhận thức, tinh thần tự giác,  ý thức tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường trong việc thực hiện tiêu chí Nông thôn mới, từ đó tạo môi trường giáo dục lành mạnh, để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Từ việc làm thường xuyên của các thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường, đã phần nào làm chuyển biến đến nhận thức và ý thức tham gia giữ gìn VSMT của phụ huynh và người dân các thôn xóm đã có nhiều tiến bộ. Cảnh quan nhà trường và các khu vực đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư ngày càng khang trang, xanh, sạch,  đẹp, đạt tiêu chuẩn văn hóa, văn minh hơn. 

Một số hình ảnh

29572295_1509908469119562_4762852338054654759_n 29572555_1509908492452893_8248865378508586892_n 29572835_1509908455786230_173508384535062380_n 29573106_1509908402452902_465832311411221160_n 29573226_1509904355786640_1556172481770951196_n 29573370_1509902815786794_48626085608539098_n 29594649_1509902895786786_3394691420862472290_n 29595166_1509904429119966_5331979865895436053_n 29597832_1509904425786633_6960122924970329108_n 29683532_1509902849120124_2606327496687465893_n 29694756_1509908552452887_5199294785449485614_n