SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO TỔ, HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ

              

              Sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn theo NCBH là tạo điều kiện cho giáo viên được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nhằm phát huy tính sáng tạo, trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi giáo viên. Đồng thời, tạo được sự thống nhất trong thực hiện chuyên môn nhằm đổi mới có hiệu quả cách dạy, cách học trong các nhà trường.

            Trong tháng 12 năm 2020, ngoài việc các tổ chuyên môn thực hiện có hiệu quả các buổi SHCM định kỳ theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm thì các tổ chuyên môn còn tích cực nghiên cứu xây dựng các bài dạy, phân công các GV trong tổ tư vấn, bồi dưỡng cho các GV đăng ký tham gia Hội thi GVG cấp Huyện.

            Trong quá trình SHCM đặc biệt là SHCM theo nghiên cứu bài học, sau dự giờ, BGH, TTCM và giáo viên từng tổ đã tích cực thảo luận và mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ của mình nhằm cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình dạy học, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm hay, ý tưởng sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

           Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH theo Tổ chuyên môn thực sự giúp cho GV nâng cao được trình độ chuyên môn, xây dựng mối quan hệ gần gũi, cởi mở giữa các đồng nghiệp trong trường, xây dựng môi trường học tập chuyên môn nghiệp vụ thân thiện, tích cực. 

Một số hình ảnh của các buổi sinh hoạt chuyên môn:

IMG_20210114_214646

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 5

20210109_090734

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 2

IMG_20210114_214734

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 3

IMG_20210114_214705

DỰ GIỜ SHCM THEO NCBH TỔ 2

IMG_20210114_214659

DỰ GIỜ SHCM THEO NCBH TỔ 2

IMG_20210114_214750

DỰ GIỜ SHCM THEO NCBH TỔ 4

Nguồn: Nguyễn Thị Phương – TTCM Tổ 2