SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ 4 + 5

Tiếp tục phát huy hiệu quả của hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học năm học 2016-2017, ngay từ tuần 2 tháng 9 năm học 2017-2018, Tổ 4 + 5 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học qua các bước sau:

        Bước 1: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiên cứu. (đã thực hiện trong buổi sinh hoạt chuyên môn tuần 1 tháng 9)

– Giáo viên trong tổ thảo luận thống nhất chọn môn Toán:

Bài: Triệu, chục triệu, trăm triệu

Thực hiện tại lớp 4A do cô Vũ Thị Thanh Tươi dạy minh họa

Thời gian dạy: 14 giờ ngày 14/9/2017

– Giáo viên trong tổ thảo luận xây dựng kế hoạch bài học minh họa.

         Bước 2. Tiến hành bài học và dự giờ

– GV dạy và dự  quan sát các hoạt động học của học sinh, cách phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm của HS, những sai lầm học sinh mắc phải, thái độ tình cảm của học sinh… Quan sát tất cả đối tượng học sinh, không được “bỏ rơi” một HS nào.

– Người dự tập trung quan sát việc học của HS, ghi chép thu thập dữ kiện về bài học (ghi lại bằng lời, bằng hình ảnh) minh chứng về những gì nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học

10

11

12

13

          Bước 3. Suy ngẫm, thảo luận sau khi dự giờ về bài học đã nghiên cứu xây dựng.

–  GV dạy chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những điều hài lòng hoặc chưa hài lòng về tiết dạy. Suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến của GV về bài học sau khi dự giờ.

– Người dự đưa ra minh chứng, những gì nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề của HS trên lớp học

– Cả tổ thảo luận, tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như:

+ Học sinh học như thế nào? Học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? + Nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học tập của học sinh có được cải thiện không?

+ Cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế nào?

+ Rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả.

– Mọi người  lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi thảo luận

– Không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Bởi giờ dạy là sản phẩm chung của mọi người khi tham gia sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

14

15

GV trong tổ thảo luận và phân tích các tình huống có trong tiết học.

4-  Bước 4. Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày

Trên cơ sở bài giảng minh họa, giáo viên nghiên cứu vận dụng, kiểm nghiệm những vấn đề đã được dự giờ và thảo luận, suy ngẫm áp dụng vào bài học hàng ngày cho phù hợp, đạt hiệu quả tốt.

Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4+5

Vũ Thị Huê