RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SÁNG CHỦ NHẬT 05/08/2018

RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SÁNG CHỦ NHẬT 05/08/2018

            Sáng 05/08/2018, toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh khối 4,5 của trường đã ra quân làm vệ sinh môi trường. Sau đây là các hình ảnh của buổi lao động.

LD LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 LD10