HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN

Trường Tiểu học Nam Thượng bắt đầu tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh theo mô hinh trường học mới VNEN từ năm học 2015-2016. Sau một năm thực hiện mô hình VNEN các hoạt động của nhà trường đã có những chuyển biến rõ rệt. Học sinh tham gia các hoạt động  của trường, lớp một cách tự tin, mạnh dạn. Các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm luôn được các em tham gia rất sôi nổi. HĐTQ của các lớp và của nhà trường hoạt động có nề nếp, thúc đẩy phong trào nhà trường ngày một đi lên.

Một trong những hoạt động thành công nhất trong năm học 2015-2016 đó là tổ chức các hoạt động trong lễ chào cờ đầu tuần, chào cờ đầu tháng và hoạt động trong các ngày lễ lớn.

Các ban có hoạt động sôi nổi nhất là và ban Văn nghệ và ban Thư viện. Ban Văn nghệ đã có nhiều tiết mục theo chủ điểm được biểu diễn thành công. Ban Thư viện đã giới thiệu được rất nhiều cuốn sách hay, phát hiện nhiều học sinh kể chuyện khá hấp dẫn.

Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục thực hiện theo mô hình VNEN. Ngay khi HS tựu trường, nhà trường đã triển yêu cầu các lớp thực hiện tốt tuần làm quen. Tổ chức bầu HĐTQ các lớp và bầu HĐTQ nhà trường. Các ban của HĐTQ ngay sau khi thành lập đã tiến hành lập kế hoạch hoạt động, và tỏ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

Trường đã giao nhiệm vụ phụ trách HĐTQ nhà trường cho đ/c Tổng phụ trách Đội. Phụ trách các ban là những giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảng dạy và tích cực tham gia các phong trào của nhà trường. Các thầy cô giáo đã tư vấn, định hướng cho các em để các em lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động góp phần xây dựng kỉ cương, nề nếp nhà trường đạt kết quả tốt.

Sau đây là những hình ảnh về hội đồng tự quản các lớp và hội đồng tự quản nhà trường:

HĐTQ1

BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRƯỜNG

 

HĐTQ2

BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LỚP 4A

CHAO CO DAU TUAN

CHAO CO DAU TUAN

HĐTQ3

ĐỀ CỬ HĐTQ LỚP 4A

BIEU DIEN VĂN NGHỆ TRONG GIỜ CHÀO CỜ

BIEU DIEN VĂN NGHỆ TRONG GIỜ CHÀO CỜ

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH TRONG GIỜ CHÀO CỜ

GIỚI THIỆU SÁCH TRONG GIỜ CHÀO CỜ