THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Năm học 2019-2020

 

                                                                                

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                       
TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

                                       THÔNG BÁO

      Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học
Năm học 
2019-2020

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG BÌNH QUÂN
I Số phòng học/ số lớp 31/31 Số m2/học sinh
II Loại phòng học
1 Phòng học kiên cố  31 1,5
2 Phòng học bán kiên cố 0
3 Phòng học tạm 0
4 Phòng học nhờ 0
III Số điểm trường 0
IV Tổng diện tích đất (m2) 21 121/3khu 23
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 8166/3khu 9
VI Tổng diện tích các phòng
1 Diện tích phòng học( m2) 1392/3 khu
2 Diện tích phòng thiết bị (m2) 55/3 khu
3 Diện tích thư viện ( m2) 160/3 khu
4 Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2)
5 Diện tích phòng ngoại ngữ ( m2) 128/3 khu
6 Diện tích phòng tin học( m2) 141/3 khu
7 Diện tích phòng Âm nhạc ( m2) 143/3 khu
8 Diện tích phòng Đội ( m2) 76/3 khu
9 Diện tích phòng BGH ( m2) 119/3 khu
10 Diện tích phòng Y tế ( m2) 57/3 khu
11 Diện tích phòng Bảo vệ ( m2) 61/3 khu
12 Diện tích phòng nghỉ GV ( m2)
13 Diện tích phòng lưu trữ ( m2)
14 Diện tích phòng truyền thống ( m2)
15 Diện tích nhà vệ sinh ( m2) 90/3 khu
16 Diện tích nhà VS Giáo Viên ( m2) 25/3 khu
17 Diện tích phòng khác ( m2)
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu( Đơn vị tính: bộ) 31 Số bộ /lớp
1 Khối lớp 1 6/6 1
2 Khối lớp 2 7/7 1
3 Khối lớp 3 6/6 1
4 Khối lớp 4 6/6 1
5 Khối lớp 5 6/6 1
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập( Đơn vị tính bộ) 67 2 học sinh/ 1bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác
1 Ti vi 15
2 Cát xét 1
3 Đầu Video/ đầu đĩa 4
4 Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể 7
5 Bộ âm thanh ( amly, loa) 8
6 Bộ âm thanh đa năng 1
 7 Đàn ocgan  32
8 Máy phô tô 1
9 Máy in 10

 

 

   IX Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Diện tích nhà VS m2
Nam Nữ GV HS
1 Đạt chuẩn vệ sinh * 1( Nam riêng, nữ riêng) 3 3 25 90
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh *

 

 

Không
X Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x
XI Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) x
XII Kết nối Internet x
XIII Trang thông tin điện tử (website của trường) x
XIV Tường rào xây x

                                                         

                                Đồng Sơn, ngày  25 tháng  9 năm 2019
                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

                                                                                                                                                                Đoàn Thị Chi