THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

                                                                            Biểu mẫu 05
             (Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2020-2021

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh
 
Tổng số học sinh : 185HS 
(6 lớp)
Tổng số học sinh : 197 HS 
(6 lớp)
Tổng số học sinh : 219 HS 
(7 lớp)
Tổng số học sinh :152 HS
(5 lớp)
Tổng số học sinh: 181 HS
(6 lớp)
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).
2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các khu thuộc địa bàn xã Đồng Sơn . 
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
 
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 (đối với các lớp 2,3,4,5). Thông tư 32/2028 của Bộ GDĐT ban hành chương trình GDPT 2018 ( đối với lớp 1).Tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống.  Tiếng Anh  lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/ tuần. Tiếng Anh lớp 1,2 dạy 2 tiết/tuần.
Thực hiện 35 tuần/năm học
1. Ngày tựu trường: 01/9/2020
2. Ngày khai giảng: 5/9/2020Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I :
Từ ngày : 7/9/2020 đến 08/01/2021 ( gồm 18 tuần)
3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 06/01/20214. Ngày sơ kết học kỳ I : 16/01/2021
Ngày bắt đầu chương trình học kỳ II đến kết thúc chương trình học kỳ II:

Từ ngày 11/01/2021 đến 19/05/2021 (gồn 17 tuần)
Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 12/5/2021 đến 14/5//2021
Tổng kết năm học: Từ ngày 20/5/2021 đến 22/5/2021. Kết thúc năm học ngày 22/5/2021.

III – Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình – Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh 1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình
-Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. 
– Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc điện tử của đơn vị.
 – Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm
 – Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. – Thông tin về Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học (năm học 2020-2021 đối với lớp 1 có hiệu lực từ 20/10/2020)
– Gia đình thường xuyên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc địa chỉ gmail, zalo nhóm lớp, điện thoại.
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: 
– Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
– Thái độ học tập tích cực, chủ động. 
– Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
– Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. 
– Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 
– Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
– Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng.
– Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, theo chủ đề năm học…– Tổ chức dạy tiết đọc tại thư viện nhà trường ( 4 tiết/lớp/tháng)
– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, bồi dưỡng KNS – POKI, sinh hoạt CLB
V Kết quả Năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
 
– 100% học sinh được xếp loại  năng lực, phẩm phẩm chất từ  Đạt trở lên.
– Được giáo dục về kỹ năng sống 
– Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99,8 % trở lên
– Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. 
– Không có học sinh bỏ học. 
– Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh 
– Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường.
– 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
– 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (diện hộ nghèo, cận nghèo, chính sách khác, tự nguyện)
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 
– Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc.
–  Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. 
– Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớpdưới với lớp trên cũng như giữa Tiểu học lên THCS. 
– Tăng cường bồi dưỡng giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh.

 

                                           Đồng Sơn, ngày 5 tháng  9 năm 2020

                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                               Đoàn Thị Chi