THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

                                                                            Biểu mẫu 05
             (Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2019-2020

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh
 
Tổng số học sinh : 199HS 
(6 lớp)
Tổng số học sinh : 213 HS 
(7 lớp)
Tổng số học sinh : 150 HS 
(6 lớp)
Tổng số học sinh :180 HS
(6 lớp)
Tổng số học sinh: 173 HS
(6 lớp)
1. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).
2. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở  độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
Trẻ 6 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các khu thuộc địa bàn xã Đồng Sơn . 
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
 
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. Tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống ( VNEN, lớp 1 công nghệ giáo dục, Tiếng Anh  lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/ tuần).
Thực hiện 35 tuần/năm học
1. Ngày tựu trường: 26/8/2019
2. Ngày khai giảng: 5/9/2019
Ngày bắt đầu chương trình học kỳ I đến kết thúc chương trình học kỳ I :
Từ ngày : 5/9/2019 đến 04/01/2020 ( gồm 18 tuần)
3. Ngày kiểm tra cuối học kỳ I: Từ ngày 26 /12/2019 đến ngày 28/12/2019
4. Ngày sơ kết học kỳ I : 18/01/2020
Ngày bắt đầu chương trình học kỳ II đến kết thúc chương trình học kỳ II: Từ ngày 06/01/2020 đến 19/05/2020 (gồn 17 tuần)
Ngày kiểm tra cuối năm : Từ ngày 10/5/2020 đến 12/5//2020
Tổng kết năm học: Từ ngày 20/5/2020 đến 23/5/2020. Kết thúc năm học ngày 23/5/2020.

III

– Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình

– Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình
-Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. 
– Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc điện tử của đơn vị.
 – Họp Cha mẹ học sinh 03 kỳ/năm
 – Thông tin về Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. 
– Gia đình thường xuyên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc địa chỉ gmail, điện thoại.
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: 
– Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh.
– Thái độ học tập tích cực, chủ động. 
– Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.
– Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. 
– Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
 
– Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh.
– Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng.
– Tổ chức các Lễ phát động: tháng an toàn giao thông, theo chủ đề năm học…– Tổ chức dạy tiết đọc tại thư viện nhà trường ( 4 tiết/lớp/tháng)
– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng KNS – POKI
V Kết quả Năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
 
– 100% học sinh được xếp loại 3 năng lực, 4 phẩm phẩm chất từ  loại đạt trở lên.
– Được giáo dục về kỹ năng sống 
– Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99 % trở lên
– Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. 
– Không có học sinh bỏ học. 
– Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh 
– Thường xuyên tổ chức vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường.
– 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
– 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
 

– Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc.
–  Đủ sức để học ở lớp trên hoặc cấp học trên. 
– Tăng cường công tác thẩm định và bàn giao chất lượng giáo dục giữa lớpdưới với lớp trên cũng như giữa Tiểu học lên THCS. 
– Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh.

 

                                                   Đồng Sơn, ngày 25 tháng  9 năm 2019

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 

 

                                                                                                                                                                                                              Đoàn Thị Chi