HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

NĂM HỌC 2019-2020

 

                        Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019 thực hiện chỉ đạo  PGD&ĐT huyện Nam Trực; của LĐLĐ huyện Nam Trực  về Hướng dẫn Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2019 – 2020. Được sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ TH Đồng Sơn, hôm nay BGH nhà trường và BCH Công Đoàn trường TH Đồng Sơn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019 – 2020, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC năm học 2018 – 2019 đã đề ra,  xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020. 

 

hn3

hn4

                          Hội nghị CB CC-VC năm học 2019 – 2020 được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. 

                hn12hn10 

                    Hội nghị đã được nghe các báo cáo do Cô Đoàn Thị Chi -Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày:

                    Nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu. Đồng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 2019 – 2020.

hn6

                         Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh, nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi, chất lượng giáo dục đại trà và quan tâm chú trọng tới chất lượng mũi nhọn trong các cuộc giao lưu các cấp.

hn7 hn9 hn8

                      Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo thu chi tài chính, phúc lợi cơ quan năm học 2018 – 2019; dự kiến quản lý và sử dụng tài chính, quỹ phúc lợi năm học 2019 – 2020.

                     Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019, kế hoạch năm học 2019 – 2020.

hn11

                 

              Hội nghị đã bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 3 đồng chí trúng cử vào ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm:

                1. Đ/c Vũ Thị Hà

                2. Đ/c : Nguyễn Thị Thành

               3. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh          

                   Đồng chí Nguyễn Thị Phương- CTCĐ- Phát động phong trào thi đua, kí  kết giao ước thi đua giữa Tổ chức Công đoàn , cá nhân CBCC,VC với thủ trưởng đơn vị trong năm học 2019 – 2020

                   Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

                       HN1

           

                 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường TH Đồng Sơn năm học 2019 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, vượt trên những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên, trường TH Đồng Sơn vững tin sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới, năm học mang dấu ấn sáp nhập trường./.

 

                                                                              Người thực hiện viết bài

                                                                                               CTC Đ

                                                                                          Nguyễn Thị Phương