Liên hệ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Trường Tiểu học Đồng Sơn
Địa chỉ: Xã Đồng Sơn – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Đoàn Thị Chi – Chức vụ: Hiệu Trưởng