Liên hệ

Trường Tiểu học Nam Thượng

Địa chỉ: Xã Đồng Sơn – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Nụ  – Chức vụ: Hiệu Trưởng 
Điện thoại:  0916150506