Lịch công tác tuần Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 

Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 31/01/2020

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực bancác điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI 

27/01

Chi 

 

Tuất  Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý
THỨ BA 

28/01

  Dũng Tuất Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý
THỨ TƯ 

29/01

 Dũng  Tuất Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý
THỨ NĂM 

30/01

Chi 

 Dũng Tuất –       Gặp mặt đầu xuân–       Lên lớp

–       Vệ sinh trường lớp

THỨ SÁU 

31/01

Dũng Chi  

Tuất

 Lên lớp   Lao động vệ sinh trường lớp

 

                                                                   Hiệu trưởng

 

                                                                 Đoàn Thị Chi