Lịch công tác tuần 37 năm học 2018-2019 Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/5/2019

Lịch công tác tuần 37 năm học 2018-2019

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/5/2019

 

GV trực tuần: Nguyễn Thị Thành  – Lớp 2A

 

Thứ ngày Trực ban Sáng Chiều
THỨ HAI  

20/05

PHT Lên lớp Họp TT Ban đại diện CMHS
 THỨ BA 

 

21/05

PHT Lên lớp Bình thi đua cuối năm
 THỨ TƯ 

 

22/05

PHT Lên lớp Họp CMHS cuối năm, bàn giao HS lên lớp
THỨ NĂM  

23/5

CTCĐ Lên lớp Tổng duyệt chương trình tổng kết
THỨ SÁU  

24/5

PHT Tổng kết năm học Làm hồ sơ thi đua cá nhân
THỨ BẢY  

25/5

PHT Làm hồ sơ thi đua tập thể

 

                                                                             Phó hiệu trưởng

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Thu Hà