Lịch công tác tuần 36 năm học 2018-2019 Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/5/2019

Lịch công tác tuần 36 năm học 2018-2019

Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 18/5/2019

 

GV trực tuần: Đỗ Văn Chung  – Lớp 3B

 

Thứ ngày Trực ban Sáng Chiều
THỨ HAI  13/05 PHT – Chào cờ đầu tuần– Lên lớp -Lên lớp– Tổng hợp kết quả tự đánh giá HP, GV theo chuẩn
 THỨ BA  

14/05

 

PHT Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II lớp 1,2,3 Chấm bài kiểm tra định kỳ lớp 1,2,3
 THỨ TƯ  

15/05

 

PHT Tổng hợp điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ II Nhập dữ liệu cuối năm trên CSDL ngành
THỨ NĂM  16/5 CTCĐ Nhập dữ liệu cuối năm trên CSDL ngành Hoàn thiện các báo cáo cuối năm
THỨ SÁU  17/5 PHT – Tổ chức cho HS khối 3+4+5 học tập trải nghiệm tại Núi Ngăm– Nộp các báo cáo cuối năm
THỨ BẢY  18/5 PHT Hoàn thiện hồ sơ sổ sách GV, HS
CHỦ NHẬT19/05 PHT LĐVS môi trường

 

                                                                             Phó hiệu trưởng

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Thu Hà