Lịch công tác tuần  31 Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020  Năm học 2019-2020

 

Thứ

ngày

Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

29/06

Chi

 

Dũng

Tuất .

 – Thực hiện chương trình Tuần 31

 

 – Giao ban GV đầu tuần

 

 Lên lớp

 

THỨ BA

 

 

30/06

Chi

 

 

Dũng Tuất Kiểm tra chất lượng cuối kỳ II lớp 1,2 môn Tiếng Việt , Toán Kiểm tra chất lượng cuối kỳ II lớp 3,4,5 môn Tiếng Anh, Tin học, Khoa học lớp 4,5
THỨ TƯ

 

 

01/07

Dũng Chi

 

 

Tuất

Kiểm tra chất lượng cuối kỳ II lớp 3,4,5 môn Tiếng Việt , Toán, LSĐL lớp 4,5 Chấm bài kiểm tra cuối kỳ
THỨ NĂM

 

 

02/07

Chi

 

 

 

Dũng

Tuất Tổng hợp kết quả kiểm tra

 

 
THỨ SÁU

 

 

03/07

Dũng Chi

 

 

Tuất

 Duyệt danh sách HS khen thưởng cuối năm

 

 
THỨ BẢY

 

 

04/07

Chi

 

 

Dũng

 

Tuất

 

  Làm hồ sơ cuối năm

 

 

 

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi