Lịch công tác tuần 29 Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020 Năm học 2019-2020

 

Thứ

ngày

Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

15/06

Chi

 

Dũng

Tuất .

 – Thực hiện chương trình Tuần 29

 

 – Giao ban GV đầu tuần

 

 – Đón đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Tỉnh

 Lên lớp

 

THỨ BA

 

16/06

Chi

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ

 

17/06

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp  Dạy KNS Pô ki
THỨ NĂM

 

18/06

Chi

 

 

Dũng

Tuất  Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ SÁU

 

19/06

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ BẢY

 

20/06

Chi

 

Dũng

 

Tuất

 

  Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi