Lịch công tác tuần 19 Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 19 

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 11/01/2020

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực bancác điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI 

 

06/01

Chi  

 

Dũng

Tuất  – Chào cờ đầu tuần.

 

 – Thực hiện chương trình tuần 19

 

 

 – Giao ban GV đầu tuần

 Lên lớp
THỨ BA 

 

07/01

Chi 

 

 

Dũng Tuất  Lên lớp    Lên lớp 
THỨ TƯ 

 

 

08/01

 Dũng Chi  

 

Tuất

 Lên lớp  – Dạy KNS Pô ki

 

 – Sinh hoạt ngoài giờ chính khoá

THỨ NĂM 

 

09/01

Chi  

 

 Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ SÁU 

 

10/01

Dũng Chi   

 

Tuất

 Liên hoan phát triển năng lực học sinh chủ đề” Chung tay xây dựng ngôi trường sinh thái” Miền 4 tại Nam Đồng   Lên lớp
THỨ BẢY 

 

11/01

Chi

 

Dũng

Tuất  Sinh hoạt chuyên môn tổ  

 

                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                 Đoàn Thị Chi