Lịch công tác tuần 18 Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần  18

Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI  

 

30/12

Chi

 

Dũng

Tuất – Chào cờ đầu tuần.

 

– Thực hiện chương trình tuần 18

 

– Giao ban GV đầu tuần

 Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I lớp 1,2 Môn Tiếng Việt và Toán 
THỨ BA 

 

31/12

Chi

 

Dũng Tuất Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I lớp 3,4,5 môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I lớp 3,4,5 môn Tin học, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
THỨ TƯ 

 

01/01

Chi

 

 

Dũng

 

 

Tuất

Nghỉ Tết Dương lịch 
THỨ NĂM 

 

01/01

 Chi

 

Dũng

Tuất Chấm bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I Chấm bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ I
THỨ SÁU 

 

02/01

Dũng Chi

 

Tuất

Tổng hợp kết quả kiểm tra định kỳ  Lên lớp
THỨ BẢY 

 

03/01

Chi Dũng Tuất

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi