LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ 04 ĐẾN 09/01/2021

 

Thứ  ngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

 

04/01

Chi  

 

 

 Dũng

Tuất  – Chào cờ đầu tuần 

 

 – Giao ban đầu tuần

 

  Lên lớp 
THỨ BA  

 

 

 05/01

Dũng Chi  

 

 

Tuất

 

 Kiểm tra CL cuối kỳ I lớp 3,4,5 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh 

 

 

 Kiểm tra CL cuối kỳ I lớp 1,2 môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh 

 

THỨ TƯ  

 

 

 

06/01

Chi 

 

 

 Dũng

Tuất  

 Kiểm tra CL cuối kỳ I lớp 3 môn Tin học; lớp 4,5 môn Tin học, Khoa học, LS và ĐL 

 

 

 

Chấm bài kiểm tra CL cuối kỳ I. TP: Toàn bộ GV. Địa điểm: Điểm trường số 3.

 

THỨ NĂM

 

  

07/01

 Chi 

 

 

 

  

Dũng Tuất  

Lên lớp Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng cuối kỳ I

 Lên lớp
THỨ SÁU 

 

 

08/01

Dũng Chi 

 

 

 Tuất

 Lên lớp   Lên lớp
THỨ BẢY  

 

 

09/01

Chi 

 

 

 Dũng

Tuất  SHCM theo tổ tại điểm trường số 3 – Bồi dưỡng GVDG dự thi cấp huyện

 

– GV nhận xét đánh giá học sinh cuối kì I trên phần mềm SMAS

 

                                                                    Hiệu trưởng

 

 

                                                                   Đoàn Thị Chi