Lịch công tác tuần 17 Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần  17

Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019

 Năm học 2019-2020

Thứ

ngày

Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

23/12

Chi

 

 

Dũng

Tuất – Chào cờ đầu tuần.

 

– Thực hiện chương trình tuần 17

 

– Giao ban GV đầu tuần

 Lên lớp

 

THỨ BA

 

 

24/12

Chi

 

 

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ

 

 

25/12

Dũng Chi

 

 

Tuất

  Lên lớp  – Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

 

– Dạy kĩ năng sống Pô Ki

THỨ NĂM

 

 

26/12

 

Chi

 

 

Dũng

Tuất Lên lớp  Lên lớp
THỨ SÁU

 

 

27/12

Dũng Chi

 

Tuất

– Lên lớp

 

– Giao ban BGH

 

Lên lớp
THỨ BẢY

 

28/12

Chi

 

Dũng

 

Tuất

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Toàn bộ GV  

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi