Lịch công tác tuần 16 Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần  16

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

16/12

Chi

 

Dũng

Tuất – Chào cờ đầu tuần.

 

– Thực hiện chương trình tuần 16

 

– PHT tập huấn chương trình GDPT năm 2018

( Từ 16 đến 18/12/2019)

 Lên lớp
THỨ BA 

 

 

17/12

Chi

 

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ 

 

18/12

Dũng Chi

 

Tuất

  Lên lớp  – Hoạt động ngoài giờ lên lớp

 

– Dạy kĩ năng sống Pô Ki

THỨ NĂM 

 

 

19/12

 Chi

 

 

Dũng

Tuất Lên lớp  Lên lớp
THỨ SÁU 

 

 

20/12

Dũng Chi

 

Tuất

– Lên lớp

 

– Giao ban BGH

 

– Lên lớp

 

 

– Cô Thúy, Cô Thủy tập huấn chương trình GDPT Năm 2018 ( Từ 20/12/2019)

THỨ BẢY 

 

 

21/12

Chi

 

Dũng

Tuất  

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi