Lịch công tác tuần 15 Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 15 

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực bancác điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI 

 

 

09/12

Chi  

 

Dũng

Tuất  – Chào cờ đầu tuần.

 

 – Thực hiện chương trình tuần 15

 

– TPT Đội Dự giờ chào cờ tại TH Hồng Quang

 

 – Giao ban GV đầu tuần

 Lên lớp
THỨ BA 

 

10/12

Chi  

 

Dũng Tuất  Lên lớp   – Lên lớp 

 

 

– HT Tập huấn Chương trình GDPT năm 2018 tại PGD ( Từ 10/12 đến hết ngày 12/12/2019)

THỨ TƯ 

 

11/12

 Dũng Chi 

 

Tuất

 Lên lớp  – Dạy KNS Pô ki 

 

– Sinh hoạt ngoài giờ chính khoá

THỨ NĂM 

 

12/12

Chi  

 

 Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ SÁU 

 

13/12

Dũng Chi 

 

Tuất

  Lên lớp   – Lên lớp 

 

 

– Hội nghị Bàn giao công tác quản lý trường tại khu Nam Thành.

THỨ BẢY 

 

14/12

Chi 

 

Dũng

Tuất  

 

                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                 Đoàn Thị Chi