Lịch công tác tuần 14 Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần  14

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI  

02/12

ChiDũng Tuất – Chào cờ đầu tuần. Phát động chủ điểm tháng 12 và phát động thu Bảo hiểm y tế năm 2020.

 

– Thực hiện chương trình tuần 14.

 

– Giao ban GV đầu tuần

 Lên lớp
THỨ BA 

03/12

Chi Dũng Tuất  Họp KTTH tại PGD.

Lên lớp

 Lên lớp
THỨ TƯ 

04/12

Dũng ChiTuất   Lên lớp  – Hoạt động ngoài giờ lên lớp 

– Dạy kĩ năng sống Pô Ki

THỨ NĂM 

05/12

 Chi

Dũng

Tuất – Thi Vòng Chung kết Hùng biện Tiếng Anh tại THCS Nam Tiến.

 

– Lên lớp

 Lên lớp
THỨ SÁU 

06/12

Dũng ChiTuất – Lên lớp

 

– Giao ban BGH

 

Lên lớp
THỨ BẢY 

07/12

Chi Dũng Tuất SHCM tại TH Nam Thắng

TP: BGH; TT;TPCM

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi