Lịch công tác tuần 13 Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 Năm học 2019-2020

Lịch công tác tuần 13 

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019

 Năm học 2019-2020

Thứngày Trực bancác điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI 

25/11

Chi 

Dũng

Tuất – Chào cờ đầu tuần. 

– Thực hiện chương trình tuần 13

 

– Giao ban GV đầu tuần

 

– Khu Nam Thành GV và HS nghỉ cả ngày do đổ đường cổng trường

 Lên lớp
THỨ BA 

26/11

Chi 

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ 

27/11

 Dũng Chi 

Tuất

Lên lớp – Dạy KNS Pô ki 

– Sinh hoạt ngoài giờ chính khoá

THỨ NĂM 

28/11

Chi 

 Dũng Tuất Lên lớp Lên lớp
THỨ SÁU 

29/11

Dũng Chi  

Tuất

Lên lớp

 

Lên lớp
THỨ BẢY 

30/11

ChiDũng Tuất  Khu Nam Thành học bù ngày thứ hai ( cả ngày)

 

                                                                 Hiệu trưởng

 

                                                                 Đoàn Thị Chi