LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

 

NgàyNgười trực Buổi Nội dung Người phụ trách Điều chỉnh
`THỨ HAI22/11/2021

 

Dũng

Tuất – Chi

Sáng – Thực hiện nghiêm túc các BP chống dịch Covid -19– Thực hiện dạy học tuần 12 ( GV chủ động dạy học sao cho đến 20 -25/12 kết thúc học kì 1.

– Tiếp tục rà soát lại số liệu PCXMC

Dạy học trực tuyến khối 4,5

– HT– PHT

– TPT

– GV

Chiều – Hỗ trợ  YT xã cập nhật hồ sơ tiêm vác xin Covid trên phần mềm– Thông báo học sinh đi học trở lại từ 23/11. Lao động vệ sinh trường lớp

Dạy học trực tuyến  khối 2,3

– đ/c Thủy– GV

– HT, GVCN

Tối Dạy học trực tuyến  khối 1 – GV
THỨ BA23/11/2021

 

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng -Tổ VP ( Thìn, Hoài, Hảo, Cúc) hỗ trợ  YT xã cập nhật hồ sơ tiêm vác xin Covid trên phần mềm tại khu Nam ThànhDạy học buổi 1 – đ/c Thìn– GV
Chiều Dạy học buổi 2 – GV
Tối – GV điều tra PC điền thông tin học sinh vào sổ đội năm học 2021-2022Dạy học trực tuyến  TA khu Nam Thành – GV
THỨ TƯ24/11/2021

 

Dũng – Chi

Tuất

Sáng – Tổ VP (Thìn, Hảo, Hoài) hỗ trợ  YT xã cập nhật hồ sơ tiêm vác xin Covid trên phần mềmDạy học buổi 1 – đ/c Thìn– GV
Chiều Dạy học buổi 2 – đ/c Hoài– GV
Tối – GV điều tra PC điền thông tin học sinh vào sổ đội năm học 2021-2022Dạy học trực tuyến  TA khu Nam Thành – GV
 THỨ NĂM25/11/2021

 

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng – Bồi dưỡng môn đun 3 cho CBQL trực tuyến tại VP khu Nam Thành (ID 9299143794 – MK 3gS0hG)

Dạy học buổi 1

– HT 

– GV

Chiều – Bồi dưỡng môn đun 3 cho CBQL trực tuyến tại VP khu Nam Thành– GV điều tra PC nộp sổ đội

Dạy học buổi 2

– HT 

– GV

Tối Dạy học trực tuyến  TA khu Nam Thành – đ/c Quỳnh
THỨ SÁU26/11/2021

 

 Hà

Dũng – Chi

Tuất

Sáng – Bồi dưỡng môn đun 3 cho CBQL trực tuyến tại VP khu Nam ThànhDạy học buổi 1 – HT 

– GV

Chiều – Bồi dưỡng môn đun 3 cho CBQL trực tuyến tại Vp khu Nam ThànhDạy học buổi 2 – HT 

– GV

Tối Dạy học trực tuyến  TA khu Nam Thành – đ/c Quỳnh
THỨ BẢY 

27/11/2021

Đ/C Chi

Sáng – Hội thảo chương trình SGK lớp 2 trực tuyến tại Nam Thành – đ/c Tuất
Chiều – Hội thảo chương trình SGK lớp 2 trực tuyến tại VP khu Nam Thành– Dạy học trực tuyến môn TA khu Nam Thành

 

 – đ/c Tuất

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

    ĐOÀN THỊ CHI