LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

 

 

Ngày

Người trực

Buổi Nội dung Người phụ trách Điều chỉnh
`THỨ HAI

15/11/2021

 

Dũng – Chi

Tuất

Sáng – Nghiêm túc thực hiện các BP phòng chống dịch Covid-19.

– Phát động HS hưởng ứng các HĐ: Học tập,Vẽ tranh, Văn nghệ…chào mừng tuần lẽ VH-GD và ngày nhà giáo Việt Nam.

– Thực hiện dạy học trực tuyến chương trình tuần 11

Dạy học trực tuyến khối 4,5

– HT

– PHT

– TPT

– GV

 

 
Chiều  

Dạy học trực tuyến khối 2,3

 

-GV

 
Tối  

Dạy học trực tuyến khối 1

 

– GV

 
THỨ BA

16/11/2021

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng  

Dạy học trực tuyến khối 4,5

 

– GV

 
Chiều  

Dạy học trực tuyến khối 2,3

 

– GV

 
Tối  

Dạy học trực tuyến khối 1

 

– GV

 
THỨ TƯ

17/11/2021

Dũng – Chi

Tuất

Sáng  

Dạy học trực tuyến khối 4,5

 

– GV

 
Chiều  

Dạy học trực tuyến khối 2,3

   
Tối – Nộp GVĐT dự thi các cấp

Dạy học trực tuyến khối 1

 – Dũng PHT  
  THỨ NĂM

18/11/2021

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng  

Dạy học trực tuyến khối 4,5

 

– GV

 
Chiều  

Dạy học trực tuyến khối 2,3

 

– GV

 
Tối  

Dạy học trực tuyến khối 1

– GV  
 THỨ SÁU

19/11/2021

 Hà

Dũng – Chi

Tuất

Sáng  

Dạy học trực tuyến khối 4,5

– GV  
Chiều  

Dạy học trực tuyến khối 2,3

 

– GV

 
Tối  

Dạy học trực tuyến khối 1

 

– GV

 
 THỨ BẢY

20/11/2021

Đ/C Chi

Sáng  

Tổ chức tọa đàm ngày 20-11

 

– Công đoàn

 

 
Chiều  

 

   

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 ĐOÀN THỊ CHI