Lịch công tác tuần 13 năm học 2018-2019 Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2018

Lịch công tác tuần 13 năm học 2018-2019

Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2018

 

GV trực tuần: Vũ Thị Thanh Tươi – Lớp 4A

Thứ ngày Trực ban Sáng Chiều
THỨ HAI 26/11 PHT – Chào cờ đầu tuần 

– Lên lớp tuần 13

 

– PHT kiểm tra giáo án tuần 13

– Lên lớp
THỨ BA 27/11 PHT – Lên lớp – Lên lớp
THỨ TƯ 28/11 PHT – Lên lớp 

 

– Thi Hùng biện Tiếng Anh vòng sơ loại tại THCS Nguyễn Hiền

 

– Duyệt dự toán thu chi ngân sách năm 2019 tại PGD– Sinh hoạt ngoài giờ chính khóa

 

THỨ NĂM 29/11 PHT – Lên lớp – Lên lớp
THỨ SÁU  

30/11

PHT – Lên lớp– Hội ý CBGVNV – Lên lớp 

– Hội ý các ban HĐTQ

 

– Thi viết chữ đẹp bài số 3

THỨ BẢY  

01/12

PHT – Hoạt động ngoài giờ chính khóa 

– Thi Tiếng Anh IOE cấp trường

CHỦ NHẬT  02/12  PHT – Lao động tổng VS môi trường

                                

                                                                              Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Thu Hà