CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 8 TỪ NGÀY 29/8 ĐẾN 4/9/2022

 

GV TRỰC TUẦN: Quỳnh, Tươi, Hoa

 

NgàyNgười trực Buổi Nội dung Người phụ trách Điều chỉnh
THỨ HAI29/8/2022

Hà – Chi

Dũng

 Tuất

Sáng – Rèn kỉ cương nề nếp trường học– Giao ban giáo viên

– Luyện tập ghi thức khai giảng

 

– PHT
Chiều – Các tổ xây dựng kế hoạch môn học– Đ/C Tuyên tập huấn nghi thức đội khu Nam Thượng

 

 

– PHT
 THỨ BA30/8/2022

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng – Luyện tập nghi thức khai giảng  – HT
Chiều  – Lao động vệ sinh trường lớp 

 

– HT
THỨ TƯ31/8/2022

Chi

Sáng –  Luyện tập nghi thức khai giảng– GVCN kiểm tra sách giáo khoa, dụng cụ học tập

 

– HT
Chiều – Lao động vệ sinh trường lớp– Treo cờ : Tổ Quốc, Hồng kỳ, ….

– Giấy mời khách, CMHS về dự KG

 

– PHT
  THỨ NĂM1/9/2022

Dũng

Tuất

Sáng – Nghỉ học
Chiều – Nghỉ học
THỨ SÁU2/9/2022

Dũng

Tuất

Sáng – Nghỉ Quốc Khánh 
Chiều – Nghỉ Quốc Khánh
THỨ BẢY03//9/2022

Hà- Chi

Sáng – Chuẩn bị các điều kiện cho KG – HT– PHT
Chiều – Chuẩn bị các điều kiện cho KG – HT– PHT
CHỦ NHẬT4/9/2022

Hà- Chi

Dũng

Tuất

– Trang trí lễ đài khai giảng– Lao động vệ sinh

– Duyệt chương trình khai giảng

– PHT, Đoàn TN

 

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                      

 

 

 

 

                                                                             Đoàn Thị Chi