TRUNG THU 2021 – TRUNG THU MÙA COVID

TRUNG THU 2021 – TRUNG THU MÙA COVID

            Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; Hướng dẫn số36-HĐĐ Huyện Đoàn và Phòng GD&ĐT huyện Nam…