KẾ HOẠCH Về việc Thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp năm học 2019 – 2020

 Tải về: KH LAO ĐỘNG VS

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

 

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

 
   

 
             Số: 12/KH-THĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH 

Về việc Thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp năm học 2019 – 2020

 
   

 Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ/ĐU ngày 27/02/2019 của Đảng ủy xã Đồng Sơn về việc xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường tiểu học Đồng Sơn.

 Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh trường, lớp năm học 2019 – 2019 như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

– Lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục, rèn luyện sức khỏe, hình thành học sinh ý thức lao động tốt góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện, tạo cơ sở cho học sinh tham gia lao động có hiệu quả sau này.

– Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Chung tay xây dựng ngôi trường sinh thái”, tổ chức cho học sinh lao động hình thành ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tạo môi trường thân thiện, xanh, sạch ,đẹp, an toàn.

– Tổ chức cho học sinh lao động phải có hiệu quả, đúng quy trình, tập trung học sinh điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, nghiệm thu phần việc học sinh làm, đánh giá rút kinh nghiệm. Lao động lớp phải có giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở.

 1. Quan điểm chỉ đạo
 2. Muốn thực hiện một cách có hiệu quả việc xây dựng trường học xanh- sạch- đẹpvà an toàn, trường học thân thiện, học sinh tích cực giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa trong các năm tiếp theo thì cần nhận thức sâu sắc việc hướng dẫn giáo dục HS biết yêu trường lớp, biết thực hiện một số việc nhằm giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.
 3. Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi phải có con người năng động, sáng tạo thực hiện tốt các công việc được đảm nhiệm vì vậy cần giáo dục học sinh biết yêu lao động, biết lao động tự phục vụ và quý trọng thành quả lao động.
 4. Phải triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp từ tuyên truyền, vận động, lên kế hoạch triển khai, đến phối hợp các lực lượng cùng tham gia thực hiện.

III. Ban chỉ đạo 

 1. Ông: Vũ Văn Dũng – PHT      – Trưởng ban (Chỉ đạo chung)
 2. Bà: Đoàn Thị Tuất    – PHT      – Phó trưởng ban (PT chỉ đạo khu Nam Đồng)
 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – PHT – Phó trưởng ban (PT chỉ đạo khu Nam Thượng)
 4. Các ông bà PTĐ các khu – Theo dõi học sinh VS lao động, đánh giá, xếp loại thi đua.

3.Các bà  NVYT các khu   – Phụ trách kiểm tra VS lao đông, đánh giá, xếp loại thi đua.

 1. GVCN (Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động lao động của từng lớp khi được phân công).

IV.Thực trạng tình hình

1 Thuận lợi 

 – Đa số các em học sinh của nhà trường đều là con em nhân dân lao động thuần tuý, sống chủ yếu bằng nghề làm nông nghiệp nên các em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ, yêu lao động, yêu trường, yêu lớp. Các em đều muốn đóng góp sức mình vào việc xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường luôn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

 – Đội ngũ giáo viên có tinh thần, trách nhiệm cao, quan tâm chỉ đạo đến từng hoạt động của học sinh khi tham gia lao động. Có tinh thần làm chủ trường lớp, có ý thức tạo cho nhà trường một cảnh quan sư phạm đẹp.

– Ban Giám hiệu cùng các đoàn thể trong nhà trường quan tâm đúng mức tới công tác lao động, chỉ đạo sát sao, phân công lao động hợp lí, có kế hoạch cụ thể phù hợp, có thanh kiểm tra đúng mức, kịp thời.

– Nhà trường có mặt bằng ổn định, khung cảnh tương đối đẹp, công việc không nhiều, không đa dạng, chỉ vệ sinh chuyên là chính.

– CMHS đã làm thường xuyên vệ sinh sân trường và khu vệ sinh của học sinh, cắt cỏ, tỉa cây trong vườn trường.

 1. Khó khăn

 – Học sinh nhỏ, chưa quen với công việc.

– Công trình vệ sinh chưa đảm bảo, hố rác chưa đảm bảo chất lượng, bồn hoa cây cảnh đất khó trồng hoa, nguồn nước để tưới cây khu Nam Thượng là nước giếng khoan nên công tác vệ sinh trong khuôn viên, chăm sóc bồn hoa cây cảnh tương đối khó khăn.

 1. Tình hình

            – Tổng số lớp: 31 lớp

            – Tổng số học sinh: 915 em

Trong đó:

             + Lao động tự phục vụ: 31 lớp

+ Lao động trải nghiệm gieo trồng các loại cây ray, cây hoa: 31 lớp

             + Chăm sóc cây cảnh góc môi trường, hè lớp tất cả các đồng chí GVCN của các lớp cùng HS của lớp đó.

+ Chăm sóc cây hè lớp các phòng chức năng là GVC phụ trách.

+ Chăm sóc cây hè các phòng làm việc hành chính là nhân viên tổ VP.   

+ Vệ sinh một phút sạch trường trong mỗi buổi học là 100 % HS và GV.  

            + Số lớp huy động lao động VSMT ở Học kì I: 12 lớp = 353 em (Khối 4,5)

            + Số lớp huy động lao động VSMT ở Học kì II: 12 lớp = 353 em (Khối 4,5)

 1. Chỉ tiêu lao động

– 100 % học sinh tham gia lao động với ý thức tốt.

– 100% giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các buổi lao động.

– Xây dựng nhà trường có môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

 1. Nội dung, hình thức tổ chức lao động
 2. Nội dung

– Vệ sinh sân trường và vệ sinh khu vệ sinh chung đã có CMHS làm hàng ngày; các lớp tự lao động, vệ sinh lớp học và tham gia nhặt rác sau giờ hoạt động tập thể.

             – Huy động tham gia lao động là 12 lớp với 353 học sinh. Trong đó:

             + 12 lớp lao động vệ sinh chuyên; Tất cả các lớp lao động chăm sóc cây cảnh. Khi nào cần lao động cơ động sẽ phân công cụ thể từng lớp trong số các lớp trên. (Các lớp này có thể đổi luân phiên theo tháng hoặc theo kì).

             – Lao động đúng lịch, đúng giờ, đúng công việc, đảm bảo yêu cầu về chất lượng công việc, đảm bảo 100% số học sinh tham gia lao động trong một lớp.

              – Trồng, chăm sóc, tưới cây…luôn luôn đảm bảo đủ độ ẩm thường xuyên. Bổ sung trồng thêm cây cảnh mới.

            – Phát quang cây dại xung quanh các lớp học thường xuyên.

             – Xử lí rác thải thường xuyên sạch sẽ. Thực hiện tốt một số công việc khác phát sinh. Tập trung xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường đảm bảo luôn Xanh – Sạch – Đẹp.

             – Vệ sinh trong và ngoài hành lang phòng học hàng ngày.

               – Tổng vệ sinh trong khuôn viên, khu vực cổng trường, các phòng bộ môn, chức năng.

               – Xây dựng phòng học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

 1. Hình thức

– Phân công theo các khối lớp lao động vệ sinh thường xuyên và định kì hàng tháng của năm học.  

 – Giao cho nhân viên y tế hàng ngày kiểm tra lao động vệ sinh của lao công và các lớp

 – Nhà trường có kế hoạch cụ thể cho công tác lao động theo thời điểm: Tuần, tháng, học kì, cả năm đến các lớp.

             – Phân công lao động hợp lí, có nội dung công việc cụ thể, có kiểm tra, đánh giá, có nhận xét và xếp loại sau mỗi buổi lao động.

– Tùy theo thời tiết hoặc công việc đột xuất, Ban Giám hiệu có thể phân công cụ thể cho từng lớp.

– Dân chủ, công khai trong công tác thi đua đối với lao động sau mỗi tuần, mỗi học kì và cuối năm học.

 – Đảm bảo an toàn lao động cho học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức, giám sát và quản lý lớp trong quá trình lao động.

– CBYT trường học cùng với ban chỉ đạo công tác vệ sinh trường học nghiệm thu lao động theo đúng yêu cầu, xếp loại, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua các lớp.

VII. Kế hoạch lao động định kỳ theo tháng

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Tháng 08/2019 – Cắt cỏ các sân bãi, Phát quang cây trong vườn, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực cổng trường các khu, các dãy hành lang ngoài phòng học, khu nhà điều hành, các phòng chức năng…– Các lớp tự vệ sinh lớp học– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường.– Cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc các bồn cây thuốc nam, bồn hoa. CMHS, CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 09/2019 – Tổng vệ sinh hai khu Nam Thượng, Nam Đồng ( THCS cũ)– Tổng vệ sinh các phòng học– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào.– Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.

– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cây thuốc nam, gieo trồng các loại rau, hoa.

– Trang trí không gian lớp học

CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 10/2019 – Tổng vệ sinh các phòng học– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào.– Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cây thuốc nam, gieo trồng các loại rau và hoa.

– Tiếp tục hoàn thiện trang trí không gian lớp học.

GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 11/2019 – Tổng vệ sinh các phòng học– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường, phía ngoài tường rào.– Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường.– Chăm sóc các bồn hoa cây cảnh, cây thuốc nam, gieo trồng các loại rau và hoa.

 

– CB, GV, NV  và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 12/2019 – Vệ sinh trường lớp ;– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh– Duy trì cảnh quan môi trường:  Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. – CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 01/2020 – Tổng vệ sinh các lớp học, tổng vệ sinh trước, trong và sau khu vực trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.– Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. – CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 02/2020 – Cắt cỏ sân bãi, vườn trường, vệ sinh trường lớp ;– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh– Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. – CMHS,GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 03/2020 – Phát cỏ,vệ sinh trường lớp ;– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, gieo trồng rau và hoa.– Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. – GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 04/2020 – Vệ sinh trường lớp ;– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.– Duy trì cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. – GVCN và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 05/2020 – Cắt cỏ sân bãi, vườn trường,,vệ sinh trường lớp ;– Nhặt rác và gom giấy vụn,… trong và ngoài khuôn viên nhà trường;– Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.– Sắp xếp cây cảnh chăm sóc nghỉ hè. – CMHS,CB, GV, NV và học sinh Có phân công cụ thể cho từng lớp ở từng khu vực.
Tháng 06/2020 Quét lá, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc cây. Bảo vệ .
Tháng 07/2020 Quét lá, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc cây. Bảo vệ

Trên đây là Kế hoạch lao động vệ sinh của Trường tiểu học Đồng Sơn năm học 2019 – 2020. Đề nghị các bộ phận liên quan quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, nảy sinh đề nghị CB, GV, NV phản ánh kịp thời để giải quyết.

 

            HIỆU TRƯỞNG   

 

 

 

                   Đoàn Thị Chi

 Đồng Sơn, ngày 27 tháng 09 năm 2019           Người lập Kế hoạch  

 

                                          Vũ Văn Dũng