KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Năm học 2019-2020

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

 
   

 
KH số: … /THĐS

V/v  Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 học năm học 2019-2020

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 
Đồng Sơn, ngày … tháng 11 năm 2019

             

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Năm học 2019-2020

 

– Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho HS tiểu học;

– Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Nam Thượng xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11cụ thể như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Đổi mới hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường tiểu học;

– Tạo cơ hội để học sinh giao tiếp, hợp tác, chia sẻ, bày tỏ quan điểm, phát huy sáng tạo và thể hiện năng lực bản thân;

– Giáo dục học sinh lòng kính mến, biết ơn thầy giáo cô giáo thông qua các tác phẩm văn hóa văn nghệ và thông qua các hoạt động chào mừng được tổ chức.

 1. Yêu cầu

– Hình thức tổ chức linh hoạt, nhẹ nhàng, đảm bảo mục tiêu giáo dục và phát triển năng lực cho học sinh một cách toàn diện;

– Tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện trải nghiệm, sáng tạo, bày tỏ lòng kính mến biết ơn các thầy cô giáo thông qua các hoạt động;

– Huy động gia đình, cộng đồng tham gia các nội dung hoạt động được tổ chức.

 

 1. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM DỰ LIÊN HOAN
 2. Đối tượng và điều kiện

Là những học sinh đang học các lớp của trường năm học 2019-2020

 1. Số lượng

Do GVCN trực tiếp lựa chọn đảm bảo phù hợp với nội dung lớp đăng ký tham gia.

 

III. NỘI DUNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Các hoạt động chào mừng Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gồm các nội dung sau:

Nội dung 1: Thi đá bóng

– Đối tượng: HS lớp 5

          – Số lượng: Tối đa 10 học sinh/ khu để luyện tập.

Khi tham gia thi đấu với đội hình 5 HS / đội.

– Hình thức: Học sinh tham gia thi đấu vòng tròn tính điểm.

– Thời gian: Sáng 16/11/2019.

– Thể lệ: Theo đúng thể lệ thi bóng đá dành cho thiếu niên.

– Địa điểm thi: Sân vận động khu Nam Đồng

Nội dung 2: Thi báo tường và thuyết trình báo tường

– Đối tượng: HS lớp 4+5

– Số lượng: 06 học sinh/ lớp .

– Hình thức: Học sinh tự trình bày báo tường thông qua các hoạt động viết, vẽ.

( Thực hiện tại lớp thời gian từ 05/11 đến hết 15/11)

– Trưng bày và thi thuyết trình về sản phẩm báo tường của lớp mình. (Thời gian: sáng 16/11)

– Địa điểm: Tại nhà đa năng khu Nam Đồng.

Nội dung 3: Thi biểu diễn văn nghệ

– Đối tượng: HS lớp 1+2+3

– Số lượng: GV tự lựa chọn số lượng HS sao cho phù hợp với tiết mực tham gia thi.

– Nội dung: Mỗi lớp lựa chọn 1 tiết mục gồm các thể loại sau: múa; hát; đóng kịch; ngâm thơ; kể chuyện; tấu hài…

– Hình thức: Biểu diễn trên sân khấu có bốc thăm thứ tự biểu diễn.

– Địa điểm: Nhà đa năng khu Nam Đồng.

– Thời gian: Chiều ngày 16/11/2019.

 

 1. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
 2. Thành lập Ban tổ chức:

Trường thành lập BTC cấp trường bao gồm các thành viên sau:

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Nội dung công việc
1 Đoàn Thị Chi Hiệu trưởng Trưởng ban Phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Thu Hà PHT Phó ban Lập KH
3 Đoàn Thị Tuất PHT Phó ban Phụ trách CSVC tổ chức các HĐ
4 Vũ Văn Dũng PHT Phó ban Phụ trách khâu tổ chức thực hiện
5 Cao Thị Thúy BT Đoàn; GV TD Ủy viên Phụ trách bóng đá
6 Trần Hữu Trang GV Thể dục Ủy viên Phụ trách bóng đá
7 Trần Xuân Thành GV Thể dục Ủy viên Phụ trách bóng đá
8 Vũ Mạnh Liền GV Âm nhạc Ủy viên Phụ trách Văn nghệ
9 Vũ Anh Văn GV ÂN; TPT Đội Ủy viên Phụ trách Văn nghệ
10 Đoàn Văn Tuyên GV Âm nhạc Ủy viên Phụ trách Văn nghệ
11 Đinh Thị Hoa GV Mĩ thuật Ủy viên Phụ trách báo tường
12 Hoàng Thị Cúc GV Mĩ thuật Ủy viên Phụ trách báo tường
13 Vũ Văn Dũng GV Mĩ thuật Ủy viên Phụ trách báo tường
14 Cao Thị Hoài NV văn phòng Ủy viên Phụ trách phần thưởng theo cơ cấu giải
15 Cồ Thị Bích Thìn NV văn phòng Ủy viên

 

 1. Thành lập Ban giám khảo:

Ban giám khảo cấp trường gồm các thành viên sau:

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hà PHT Trưởng ban GK Báo tường
2 Đoàn Thị Tuất PHT Trưởng ban GK Văn nghệ
3 Vũ Văn Dũng PHT Trưởng ban GK Bóng đá
4 Cao Thị Thúy BT Đoàn; GV TD Giám khảo bóng đá
5 Trần Hữu Trang GV Thể dục Giám khảo bóng đá
6 Trần Xuân Thành GV Thể dục Giám khảo bóng đá
7 Vũ Mạnh Liền GV Âm nhạc Giám khảo Văn nghệ
8 Vũ Anh Văn GV ÂN; TPT Đội Giám khảo Văn nghệ
9 Đoàn Văn Tuyên GV Âm nhạc Giám khảo Văn nghệ
10 Đinh Thị Hoa GV Mĩ thuật Giám khảo Báo tường
11 Hoàng Thị Cúc GV Mĩ thuật Giám khảo Báo tường
12 Vũ Văn Dũng GV Mĩ thuật Giám khảo Báo tường

 

 1. Thành lập đội tuyển của các lớp

– Thời gian: Đầu tháng 11/2019.

– Phụ trách chính: GVCN lớp.

– Tư vấn chiến thuật, kỹ thuật, nội dung, hình thức thể hiện: GV chuyên phụ trách môn theo kế hoạch.

Lưu ý: Sau khi thành lập xong đội tuyển, các lớp tự tổ chức luyện tập có thể đề nghị GV chuyên phụ trách từng môn tư vấn ( GV chuyên không trực tiếp huấn luyện đội tuyển)

 

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 2. Chuẩn bị các điều kiện:

– Sân bãi: Sân vận động khu Nam Đồng.

– Nhà đa năng: Khu Nam Đồng

– Bóng đá, còi, cờ, khung gôn, lưới: Ban tổ chức

– Âm thanh, ánh sáng, phông chữ: Khu Nam Đồng

– Dẫn chương trình thi văn nghệ: HS khu Nam Đồng

 

 1. Tổ chức thi:

– Thời gian thi ngày 16 tháng 11 năm 2019 với lịch cụ thể như sau:

Sáng: Thi Bóng đá lớp 5 và Báo tường lớp 4+5.

Chiều: Thi Văn nghệ 1,2,3

– Nội dung, hình thức: Như mục III của KH

Lưu ý:

– Nội dung thi văn nghệ đề nghị các lớp gửi đăng ký các tiết mục về ban tổ chức hạn cuối cùng là ngày 13/11/2019. Trong đăng ký ghi rõ: Tên tiết mục ; Thể loại; Người thực hiện để BTC xây dựng chương trình hội thi.

– Khuyến khích các lớp huy động sự tham gia của cộng đồng và phụ huynh trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động chào mừng, tư vấn hỗ trợ học sinh, cùng tham gia một số nội dung nhưng tuyệt đối không được thu tiền.

 

 1. CƠ CẤU GIẢI:
 2. Bóng đá:

– 1 giải Nhất

– 1 giải Nhì

– 1 giải Ba

 1. Báo tường:

– 1 giải Nhất

– 2 giải Nhì

– 3 giải Ba

– 6 giải khuyến khích

 1. Văn nghệ:

– 1 giải Nhất

– 3 giải Nhì

– 5 giải Ba

– 9 giải khuyến khích

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Đồng Sơn. Đề nghị tất cả các cá nhân, các lớp nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:–  GVCN các lớp;

–  Các thành viên BTC;

– Lưu VP

Đồng Sơn, ngày … tháng … năm 2019

 

Tải về: KH TỔ CHỨC CÁC HĐ CHÀO MỪNG NGÀY 20-11 NĂM 2019