KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TDTT Năm học: 2019-2020

Tải về: KH GIÁO DỤC THỂ CHẤT-TDTT

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

 

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

 

Số: 09/KH-THĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đồng Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TDTT

Năm học: 2019-2020

– Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 16/9/2019 về tổ chức hội khẻo phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ X năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 • Căn cứ công văn số 1091/SGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở  GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học;

– Thực hiện công văn của Sở giáo dục & đào tạo tỉnh Nam Định, công văn số 300 của Phòng giáo dục huyện Nam Trực về công tác khảo sát,  giáo dục thể chất cho học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện đồng thời góp phần bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi TDTT do ngành tổ chức.

 – Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, học sinh và CSVC của nhà trường, nay Trường TH Đồng Sơn xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác GDTC và hoạt động thể thao trường học năm học 2019-2020 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2019-2020 trường TH Đồng Sơn có 31 lớp.

– Tổng số học sinh: 915 em, trong đó nữ: 457 em. Chia ra:

+ Khối 1 có 6 lớp  với  199 HS – nữ 88 HS.

+ Khối 2 có 7 lớp  với  213 HS – nữ 113 HS.

+ Khối 3 có 6 lớp  với    150 HS – nữ 80 HS.

+ Khối 4 có 6 lớp  với  180 HS – nữ 90 HS.

+ Khối 5 có 6 lớp  với    173 HS – nữ 86 HS

 1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm của BGH nhà trường và các cấp lãnh đạo.

– Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác, có chuyên môn và có kinh nghiệm nhiều năm làm công tác huấn luyện.

– Trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác giảng dạy và huấn luyện đội năng khiếu.

– Công tác Giáo dục Thể chất, y tế trường học luôn được Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo một cách thường xuyên .

– Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác giáo dục thể chất. Nhà trường có đủ diện tích sân chơi, bãi tập với tổng diện tích là: gần 30000 m2, bình quân: 33 m2/ 1 HS.

– Có đủ giáo viên biên chế dạy môn Thể dục.

– Giáo viên đều có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng và nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

– Có sân chơi cầu lông, có bàn bóng bàn cho cán bộ giáo viên, học sinh luyện tập .

– Liên tục nhiều năm nhà trường đều có học sinh đạt giải tại hội khỏe cấp huyện, cấp tỉnh.

– Phong trào Thể dục buổi sáng, giữa giờ được duy trì và có nề nếp khá tốt.

            – Nhà trường đã hợp đồng với trạm y tế xã, thường xuyên trực để xử lý các trường hợp tai nạn, ốm đau của học sinh trong việc sơ cứu thông thường. Kết quả tham gia bảo hiểm y tế học sinh đạt 100%.

 1. Khó khăn:

           – Đời sống của người dân địa phương không đồng đều, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm đến việc kết hợp cùng nhà trường tham gia giáo dục con em mình.

             – Việc học của các em  chủ yếu dựa vào thầy cô trên lớp, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập của con em mình.

            – Áp lực và những mong muốn từ phía phụ huynh tạo tâm lý căng thẳng cho GV.

             – Một số phòng học tuy được xây dựng kiên cố nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được với nhu cầu sử dụng.

            – Phong trào thi đua ở một số mặt mới có bề nổi  chưa thật sự có chiều sâu.

 1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG HỌC.
 2. Công tác nội khoá:

            – Triển khai hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

            – Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc giảng dạy theo đúng quy chế trong Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học.

            – Thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao.

– Triển khai thực hiện tốt việc tập luyện và kiểm tra rèn luyện thân thể trong học sinh theo qui định tại Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV.

            – Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục chính khoá: Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp TDTT chính khóa với các hoạt động thể thao phong trào, chú trọng đến nhu cầu luyện tập thể thao tự chọn của học sinh. Tích cực tham mưu xây dựng, tổ chức bồi dưỡng ôn luyện học sinh tham gia các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh.

 1. Công tác ngoại khóa.

            Thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV.

            Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao từ cấp cơ sở đến toàn quốc; tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện thể dục, thể thao trong năm học 2019-2020.

 Đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh; Triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi cho học sinh. Chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân xã, quan tâm đầu tư và huy động xã hội hóa để xây dựng sân chơi, bãi tập, dụng cụ đồ dùng tập luyện phù hợp với đặc trưng bộ môn cho HS;

 1. Công táckiểm tra và đánh giá kết quả môn học:

Thực hiện theo Thông tư số 22/TT- BGDĐT  ngày 22/09/2016 của BGD&ĐT về Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh TH; Môn  học Thể dục đánh giá bằng nhận xét theo 2 mức là đạt yêu cầu (Đ) và chưa đạt yêu cầu (CĐ).

III. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2019-2020:

 1. Việc phân công giảng dạy thể dục chính khoá:

– Đảm bảo dạy đúng, đủ thực sự có hiệu quả và chất lượng 1 tiết TD / lớp/ tuần đối với Khối 1 và 2 tiết TD / lớp/ tuần đối với Khối 2,3,4,5.

– Biên soạn giáo án mới, đúng mẫu qui định và soạn bằng máy vi tinh. Sử dụng giáo án cũ có bổ sung và điều chỉnh và được BGH nhà trường phê duyệt.

– Một tiết dạy 35 phút có 2-3 nội dung khác nhau và phần trò chơi và bài tập phát triển các tố chất thể lực.

 – Kiểm tra định kì đúng theo PPCT và phài có biên bản ghi cụ thể và chi tiết

             – Bố trí giáo viên dạy như sau:

+ Cô Cao Thị Thúy dạy 10 lớp khu Nam Thượng (từ lớp 1 đến lớp 5)

+ Thầy Trần Hữu Trang dạy 11 lớp khu Nam Thành (từ lớp 1 đến lớp 5)

+ Thầy Trần Xuân Thành dạy 10 lớp khu Nam Đồng (từ lớp 1 đến lớp 5)

            – Trang phục áo bỏ vào quần mang giày bata khi học thể dục.

 1. Việc phân công giảng dạy các môn thể thao tự chọn:

                  

STT Họ và tên Lớp dạy Môn thể thao tự chọn
1 Cao Thị Thúy Khối 1,2,3,4,5 Trò chơi dân gian: Nhảy dây, kéo co, ném bóng….
2 Trần Hữu Trang Khối 1,2,3,4,5 Trò chơi dân gian: Nhảy dây, kéo co, ném bóng….
3 Trần Xuân Thành Khối 1,2,3,4,5 Trò chơi dân gian: Nhảy dây, kéo co, ném bóng….

 

 1. Việc phân công tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển năng khiếu:

 

STT Họ và tên Lớp dạy Môn thể thao tự chọn
1 Cao Thị Thúy Khối 3,4,5 Bóng bàn, điền kinh, cầu lông
2 Trần Hữu Trang Khối 3,4,5 Cờ vua, điền kinh, võ thuật
3 Trần Xuân Thành Khối 3,4,5 Bóng đá, điền kinh, võ thuật

 

 1. Các hoạt động giáo dục thể chât và hoạt động thể thao trong năm:
 2. Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường:

          Căn cứ vào thời gian tổ chức cấp huyện trường tồ chức các môn thi đấu dự kiến như sau: Chạy 60 m; bật xa; bóng bàn; cờ vua.

– Thể dục thể thao:

+ Thi đấu các nội dung: trò chơi dân gian, bóng đá, võ thuật, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, chạy 60 m; bật xa.

+ Tham gia các hoạt động TDTT tại địa phương.

1 / Giảng dạy nội khoá .

a/ Mục tiêu, chỉ tiêu

– Đảm bảo có đủ điều kiện dạy học môn thể dục ở mức tối thiểu ( trang thiết bị , dụng cụ học tập, đủ diện tích sân chơi , bãi tập…)

– Dạy đủ chương trình chính khoá do Bộ GD ban hành

– Dạy đủ từ 2 tiết/ tuần/ lớp.

– Triển khai sử dụng đồ dùng cho tất cả các tiết học cần có đồ dùng .

– Đảm bảo việc tập luyện thể dục buổi sáng, giữa giờ cho học sinh thường xuyên có theo dõi và đánh giá cụ thể từng lớp .

– Đảm bảo thực hiện theo đúng phân phối chương trình , nâng cao chất lượng giờ dạy .

– Khai thác các trò chơi dân gian có tác dụng tăng cường thể lực cho học sinh

– Có sổ theo dõi tiêu chuẩn RLTT của học sinh đảm bảo việc chính xác, công bằng, công khai.

– Lựa chọn những học sinh có năng khiếu, xây dựng kế hoạch tập huấn và bồi dưỡng để đạt kết quả trong các kì hội khoẻ của trường và thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh.

– Tham gia đầy đủ các môn thi đấu do Phòng GD&ĐT tổ chức.

– Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh nhận thức đầy đủ về lợi ích tác dụng của việc tập luyện TDTT .

– Khơi dậy lòng ham mê tập luyện và thói quen tập luyện TDTT trong học sinh .

            b/ Giải pháp thực hiện ;

– BGH nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác GD thể chất và y tế trường học theo công văn cấp trên chỉ đạo.

– Chỉ đạo dạy đúng dạy đủ và có chất lượng các tiết TD chính khoá theo qui định của bộ GD và ĐT.

– Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thông qua các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, các buổi tập luyện bồi dưỡng.

– Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cho học sinh trong năm học.

– Tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp trường vào 16/11/2019

2 /Hoạt động ngoại khoá :

– Duy trì thường xuyên có nề nếp tốt việc tập thể dục giữa giờ theo qui định. Triển khai 2 nội dung tập thể dục giữa giờ để học sinh bớt nhàm chán. Cụ thể : Thứ 3,5 tập bài thể dục tay không; Thứ 2,4,6 tập bài múa dân vũ.

–  Tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao ở một số bộ môn như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu…

– Dạy chương trình “phòng chống bệnh học đường” cho 100% học sinh.

– Tổ chức CBGV tham gia các cậu lạc bộ TDTT như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, ….

– Thành lập câu lạc bộ TDTT cho HS tham gia: Võ thuật, cờ vua, bóng bàn, bóng đá……

– Giao cho 3 giáo viên Thể dục lên kế hoạch luyện tập.

 1.  CHUẨN BỊ VÀ DỰ KIẾN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH:

            – Tham gia các đợt khảo sát TDTT cấp huyện 2 lần/năm ( dự kiến tháng 11/2019 và tháng 3/2020)

            – Tham dự  HKPĐ tỉnh Nam Định lần thứ X năm 2020 ( tháng 4/2020)

           – Tổ chức giải bóng đá học sinh (Dự kiến tháng 11/2019).

           – Tổ chức hội diễn Taekwondo, võ thuật  học sinh toàn trường ( tổ chức lễ sơ kết CLB tháng 1/2020 và tổng kết CLB tháng 5/2020)

         – Tổ chức các đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao cấp ngành, cấp tỉnh..

* Việc chuẩn bị và tham gia thi thể dục thể thao và trò chơi dân gian vào các ngày lễ lớn trong năm học

 

 1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 

THÁNG/ NĂM NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

Tháng 9/2019– Phân công giáo viên giảng dạy bộ môn thể dục.

– Kiểm kê trang thiết bị giảng dạy môn thể dục , cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất .

– Xây dựng kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2019-2020.

– Triển khai vận động học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế, BHTT học sinh năm học 2019-2020.( Ytế 100% , BHTT 90% trở lên ).

– Củng cố nề nếp TD buổi sáng, thể dục giữa giờ, kiểm tra nội vụ vào thứ 6 hàng tuần.

– Củng cố nề nếp mặc đồng phục, 100% học sinh mặc đồng phục vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần.

– Lập các đội tuyển học sinh năng khiếu để tập huấn.

– Tuyên truyền về cách phòng các loại dịch bệnh. 

 

BGH, GV thể dục, nhân viên thiết bị

Nhân viên y tế học đường

 

 

 

 

 

 

GV thể dục

TPT

GVCN

 

 

 

 

 

Tháng 10/2019– Xây dựng các câu lạc bộ TDTT học sinh ưa thích .

– Tổng kết mua bảo hiểm y tế học sinh năm 2019.

– Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh toàn trường.

– Mở sổ theo dõi sức khoẻ học sinh mắc các bệnh học đường .

– Lập các đội tuyển năng khiếu TDTT và tổ chức tập luyện.

 – Kiểm tra nội vụ vệ sinh thân thể học sinh các lớp. 

 

 

 

BGH

GV thể dục

Nhân viên y tế + trạm xá xã

 

 

TPT

 

 

 

Tháng 11/2019– Tổ chức giao lưu các hoạt động TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

– Tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho học sinh.

– Tập huấn các đội tuyển TDTT

– Tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma tuý tội phạm HIV/ AIDS, thi tìm hiểu môi trường.

 

 

BGH

GV thể dục

GVCN

Nhân viên y tế + trạm xá xã 

Tháng 12/2019

 

– Tổ chức tuần lễ nghi thức đội , tuần lễ giáo dục quốc phòng (từ  1/12 đến 22/12)

– Tổ chức hoạt động ngoại khoá TDTT

– Tổ chức hội khoẻ cấp trường 22/12

– Kiểm tra toàn diện GV giảng dạy môn thể dục. 

BGH

GV thể dục

GVCNTháng 1/2020– Tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn RLTT học sinh học kì I

– Nộp báo cáo kết quả hội khoẻ và danh sách vận động viên về PGD .

– Tập huấn các đội tuyển chuẩn bị cho hội khoẻ cấp huyện 

GVthể dục

 

BGH

Tháng 2/2020– BGH kiểm tra nề nếp thể dục buổi sáng, giữa giờ các lớp .

– Kiểm tra công tác y tế học đường

– Tham dự hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. 

BGH

GV thể dục

Nhân viên y tếTháng 3/2020– Ban giám hiệu kiểm tra nề nếp thể dục giữa giờ, vệ sinh nội vụ các lớp tháng 3

– Kiểm tra toàn diện chuyên môn giảng dạy của giáo viên thể dục 

BGH

GV thể dụcTháng 4/2020– Kiểm tra nề nếp thể dục buổi sáng, giữa giờ các lớp.

– Đẩy mạnh việc ôn tập kiểm tra cuối năm.

– Tham dự hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnhBGH

GV thể dục

TPT

Hội cha mẹ học sinhTháng 5/2020– Kiểm tra đánh giá xếp loại tiêu chuẩn RLTT các lớp học kì II

– Tập huấn đội tuyển bóng đá nam để HS về tham gia trong thời gian nghỉ hè tại địa phương.

– Tuyên truyền CMHS cho các em tham gia lớp luyện tập bơi tại bể bơi Việt Thắng hoặc Liễu Đề. Tham gia lớp võ thuật cổ truyền Việt Nam tại các điểm trường hoặc các nhà văn hóa thôn.

– Tổng kết CLB võ thuật

– Báo cáo tình hình công tác RLTT năm học 2019 -2020 GVthể dục

 

 

 

 

BGH

TPT

ĐTN

Cha mẹ học sinh

 

 1.  ĐỀ NGHỊ:

– Làm sân cầu lông tại nhà trường để thuận lợi cho việc giảng dạy môn thể thao tự chọn.

– Nhà trường cần cải tạo nâng cấp khu bãi tập học sinh .

          – Mua sắm 1 số cơ sở vật chất cho môn bóng bàn, cầu lông, nhảy dây, cờ vua, bóng đá….

          – Có kho chứa dụng cụ thể dục thể thao riêng để đảm bảo cho việc bảo quản dụng cụ và thuận tiện khi sử dụng.

          – Tuyên truyền vận động nhân dân và học sinh mua sắm khẩu trang y tế và nước súc miệng để phòng dịch.

         Trên đây là kế hoạch công tác GDTC và hoạt động TDTT trong năm học 2019-2020 của trường tiểu học Đồng Sơn.

 

 Nơi nhận:

 – Phòng GD&ĐT(B/c);

 – Trang web của trường;

 – Lưu: VT

                            HIỆU TRƯỞNG