LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

 LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020                      Hòa chung với không khí tưng bừng trong cả nước mừng Đảng, mừng xuân, trường Tiểu học Đồng…
TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI

TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI

 TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI           “Thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh…”  Mỗi lần nghe tiếng trống sư tử,…
RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

           Thực hiện công văn số 101/UBND-VP của UBND huyện Nam Trực về việc “Dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018″, sáng chủ nhật ngày…