TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 4

 

  1. Đánh giá công tác dạy học trực tuyến

– 100% GVVH, GVTA đã thành thạo việc giao bài và nhận xét bài trên nhóm zalo. Tỉ lệ HS tham gia học nhóm zalo đạt 90% trong tổng số HS toàn trường. Nhiều lớp đạt 100% HS tham gia ôn tập trên nhóm zalo lớp (1A1, 2A2, 3A2, 1A5, 2A4, 5A1…)

– GVVH đã hướng dẫn PHHS cài đặt phần mềm Zoom cho việc dạy – học trực tuyến và đã thực hiện dạy một số giờ rất hiệu quả ( đ/c CThủy, Đ Thủy, Hiền, Tươi, Sáng, Hằng, Đ Chung, Dương, ….). Tỉ lệ HS tham gia bình quân được 70%.

– Nội dung ôn tập đã được thống nhất qua tổ chuyên môn, cùng nhóm chuyên môn thực trên video thay đổi không khí học tập.

– Một số PHHS đã đến trường nhận phiếu bài tập về hướng dẫn con học.

* Hạn chế: Nhóm môn ÂN, MT chưa có tiết dạy nào.

                   Một số GV chưa thành thạo HD PHHS cài đặt phần mềm Zoom

                   Số HS không tham gia học trực tuyến đều là những em nhận thức chậm và gia đình không quan tâm.

  1. Công tác chuyên môn
  2. Xây dựng kế hoạch giáo dục

– Nội dung dạy học trong học kì II năm học 2019-2020: Khung thời gian theo Quyết định số 431/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 4/3/2020.

+ Ngày kết thúc học kì II: Ngày 19/6

+ Ngày kết thúc năm học, xét HTCTTH: Trước ngày 23/6

– Nội dung dạy học kì II từng môn học ( Điều chỉnh tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011; Điều chỉnh tại Công văn 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020; Kiến thức học sinh đã nắm được trong thời gian nghỉ phòng chống dịch.): Môn đạo đức, Thủ công (KT), Thể dục, Âm nhạc, Toán lớp

– Nội dung dạy học môn Mĩ thuật thực hiện theo Công văn 56/PHSGD ngày 31/3/2020.

– Các môn theo tài liệu VNEN ( Tiếng việt, Toán, TNXH, Khoa, Sử, Địa), môn TVCN lớp 1, Tiếng Anh, Tin học thực hiện theo Công văn số 469/SGDĐT-GDTH ngày 13/4/2020.

*  Yêu cầu thực hiện:

– Đối với tổ CM, nhóm CM: + Từ 16/4 đến 20/4 cùng thảo luận xây dựng kế hoạch dạy học của từng môn chỉ vẹn trong 8 tuần (Trường ta chưa dạy chương trình tuần 21 đến 35), thời gian học 15 tuần giờ chỉ học có 8 tuần.

+ Các tổ CM, nhóm CM nộp vào Email trường Đồng Sơn 1: Sáng 21/4

– Đối với các đ/c PHT: Tập hợp kế hoạch giáo dục của từng khối chuyên môn nộp Email đ/c Hinh Bổng ngày 23/4.

Lưu ý: Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của khối, trường mà CBGV đã được tập huấn CTDGPT 2018.

Linh hoạt trong việc sử dụng số tiết của mỗi môn/1 tuần tùy thuộc vào đề xuất số tiết cần thực hiện nội dung học kì II năm học 2019-2020 của từng môn học.

 Sau ngày 15/4 học sinh chưa đến trường thì xây dựng kế hoạch giáo dục của khối,trường trong đó lưu ý 3 hình thức dạy kiến thức cho học sinh trong 8 tuần:

STT Nội dung cần dạy Hình thức tổ chức dạy học
Dạy qua Internet hoặc giao bài về nhà Tự học Dạy học trực tiếp tại trường
         

 

– Đối với mỗi giáo viên thực hiện giảng dạy:

+Thực hiện đúng chương trình kế hoạch dạy học đã xây dựng trong khối, nhóm chuyên môn.

+ Lập kế hoạch bài dạy qua Internet, giáo án hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con em tự học tại gia đình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch.

+ Bằng mọi cách phải học hỏi công nghệ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy.

+ Thực hiện đánh giá học sinh trong suốt quá trình học tập theo thông tư 22/2016.

– Bắt đầu thực hiện dạy học chương trình học kì II:

Tuần 1: 27/4 – 3/5

Tuần 2: 4/5 – 10/5

Tuần 3: 11/5 – 17/5

Tuần 4: 15/5 – 24/5

Tuần 5: 25/5 – 31/5 ( Kiểm tra GKII môn TV, Toán khối 4, khối 5)

Tuần 6: 1/6 – 7/6

Tuần 7: 8/6 – 13/6

Tuần 8: 14/6 – 20/6 ( Kiểm tra cuối năm môn TV, Toán, Khoa, Sử+Địa, TA, TH)

– Lịch dạy học trực tuyến

Buổi học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Sáng GVVH 1,2,3,4,5 GVVH 1,2,3,4,5 GVTA

GV VH 1,2

GVVH

1,2,3,4,5

GVVH 1,2,3,4,5 GVTD  
Chiều GVVH

1,2,3,4,5

GVVH

1,2,3,4,5

GVTH

GV VH 1,2

GVTA

GV VH 1,2

GVVH

1,2,3,4,5

GVMT GV ÂN

Lưu ý: + TTCM lên lịch giảng dạy theo tuần ở tất cả các môn (đã có sổ mẫu) gửi zalo trường theo hàng tuần vào sáng thứ 7 (25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6). GV dạy môn chuyên nộp ID và MK, khung giờ dạy vào nhóm zalo lớp, zalo trường. Mỗi tiết dạy toàn khối/khu đối với GVC.

            + GV thực hiện tốt việc theo dõi điểm danh học sinh học, thông báo nội dung lịch học trong từng tuần.

+ Các khối tự sắp xếp thời khóa biểu cho hợp lý. Nộp ngày 24/4 vào Email Đồng Sơn 1, đ/c Hà tập hợp TKB của toàn trường.

  1. Kết quả SGK lớp 1 năm học 2019-2020 của PGDĐT Nam Trực
STT Tên sách theo môn học Tác giả Thuộc bộ sách Số trường lựa chọn Số lớp 1 sẽ sử dụng Số học sinh lớp 1 sẽ sử dụng
1 Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều 20/20 103 3162
2 Toán 1 Đỗ Đức Thái

(Tổng Chủ biên),

Đỗ Tiến Đạt

(Chủ biên).

Cánh diều 20/20 103 3162
3 TNXH  

Mai Sỹ Tuấn

(Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên),

Cánh diều 20/20 103 3162
4 Đạo đức Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều 20/20 103 3162
5 Âm nhạc Hoàng Long

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).

Cùng học để phát triển 20/20 103 3162
6 Mĩ Thuật Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên). Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục 20/20 103 3162
7 GDTC Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh diều 20/20 103 3162
 

 

8

HĐTN Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh diều 20/20 103 3162

 

  1. Thực hiện tiếp cận các phần mềm dạy học trực tuyến

– Các giáo viên chủ động vận dụng linh hoạt và sáng tạo, kết hợp tất cả các hình thức, phương tiện dạy học ( Zoom, Zalo,Youtobe, Viettel Study, olm.vn, meet, phát phiếu trực tiếp, truyền hình…vv.). Nếu cá nhân GV nào do công việc bất thường quan trọng cần báo cáo rõ khung giờ đổi lịch dạy về BGH.

– Hiệu trưởng chủ động liên lạc và phối hợp với đơn vị Viễn thông để nhận được sự hỗ trợ cao nhất,  khai thác triệt để công nghệ có thể, phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên liên tục, công khai chương trình và thời khóa biểu học tập của toàn trường trước học sinh, cha mẹ học sinh, Hội đồng sư phạm trên tất cả các phương tiện có thể.

– BGH, GVTH,… sẽ tiếp cận thực hiện phần mềm Viettel Study (liên thông đồng bộ CSDL, SMAS, QLDH trực tuyến).

– BGH sẽ kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch của các tổ nhóm chuyên môn bằng nhiều hình thức, đề nghị các đ/c tổ trưởng, nhóm chuyên môn chuẩn bị các nội dung, cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác nhất.

– BGH theo dõi lịch dạy để cùng dự giờ chia sẻ về tổ chức lớp học, về nội dung bài học, về thao tác đưa tin bài…, thực hiện chấm ngày giờ công đặc biệt đối với các giáo viên bộ môn. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học kì II của mỗi cá nhân, tổ chuyên môn.

        Trên đây là định hướng công việc trong thời gian tới, mong muốn các đ/c phát huy sáng tạo và tâm huyết truyền thống của đội ngũ  QL,GV,NV Nam Trực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra. Trong quá trình thực hiện có khó khăn gì, các đồng chí chia sẻ với BGH qua ĐT và trên zalo trường để kịp thời giải quyết/.

 Trân trọng! Kính chúc sức khỏe các đồng chí. Chúc thành công.

 

 

                                                                                         Hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Chi