DẠY NGOÀI KHÔNG GIAN LỚP HỌC

DẠY NGOÀI KHÔNG GIAN LỚP HỌC

            Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, trường Tiểu học Nam Thượng tổ chức các hoạt động chuyên môn sôi nổi và có nề nếp như: Hội thi giáo viên giỏi; Sinh hoạt…
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018            Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2017, trường Tiểu…
TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường cần được hiểu là hoạt động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh, được tổ chức bằng…