BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

Số: 10/BC-THĐS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                      Đồng Sơn, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Kính gửi:     – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực

 

  1. Đặc điểm tình hình (CSVC, GV, HS, …)
  2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

– Phòng học:  Có 30 phòng, diện tích mỗi phòng học từ 42 m2 đến 48 m2, đủ ánh sáng và thoáng mát, trang trí đẹp theo mô hình trường học mới; đạt tỉ lệ: phòng /lớp. Đủ phòng học.

– Phòng Chức năng: Có 6 phòng/điểm trường ( phòng ÂN, MT, TH, TA, Thư viện, Thiết bị), diện tích mỗi phòng từ 45 m2 đến 60 m2, đủ ánh sáng, thoáng mát, trang trí hài hòa. Đủ phòng chức năng

– Phòng làm việc: Có 6 phòng/ điểm trường ( phòng  Hội đồng, HT, PHT, Bảo vệ, Y tế, Đội), mỗi phòng có diện tích từ 24 m2 đến 96 m2. Đủ phòng làm việc hành chính.

– Bàn ghế học sinh: 100% bàn hai chỗ, ghế 1 chỗ theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT. Đủ bàn ghế ngồi cho trên 950 học sinh.

– Thiết bị đồ dùng: + Bảng từ trong mỗi phòng học, phòng chức năng (49 chiếc). Đủ bảng từ.

+ Số máy tính phục vụ cho học sinh học tập: 68 máy đề có nối mạng Internet. Đảm bảo 2 h/s /1 máy.

+ Số máy tính phục vụ công tác quản lý: 12 máy (HT, PHT, KT, VT, TB, YT)

+ Ti vi nối mạng: 28 chiếc tại các phòng chức năng, phòng học lớp 1, phòng hội đồng.

+ Âm thanh : 10 bộ lớn nhỏ đảm bảo đủ cho việc dạy học môn ÂN, TA, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, phòng họp.

+ Máy chiếu: 6 chiếc đủ cho dạy học môn Tin học, SHCM theo tổ.

+ Thiết bị đồ dùng lớp 2 năm học 2021-2022 đã thống kê số lượng cần bổ sung trong năm 2021.

  1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên.

 Cán bộ quản lý: Số lượng: 4 đ/c

                           Trình độ chuyên môn Đại học: 4 đ/c.

– Giáo viên: Số lượng: 44 đ/c ; Trong đó

+ GVVH: 30 đ/c (Trình độ: Đại học:   20 đ/c;  Cao đẳng: 10 đ/c)

+  GVC : 14 đ/c  (Trình độ: Đại học:   8 đ/c;  Cao đẳng: 6 đ/c)

– Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt 1,5

– Giáo viên văn hóa dạy lớp 2 năm học 2021-2022: 6 giáo viên

– Giáo viên dạy môn chuyên dạy lớp 2 năm học 2021-2022: Âm nhạc 3; Mĩ thuật 3; GDTC 3, Tiếng Anh(tự chọn) 1.

  1. Số lớp, số học sinh lớp 2 năm 2021-2022

– Tổng số lớp 6: 6 lớp

– Tổng số học sinh dự kiến: 182 h/s

  1. Quá trình triển khai thực hiện

– Nhà trường chuẩn bị tốt phòng họp đủ các phương tiện kĩ thuật để CBGV tham gia hội thảo SGK trực tuyến.

– Hiệu trưởng xây dựng lịch tham gia hội thảo trực tuyến đúng thành phần và thời gian quy định.

– Nhà trường tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy lớp 1,2 năm học 2021-2022 đọc các bộ sách giáo khoa lớp 2 đã được bộ phê duyệt ngày 9/2/2021.

– CBGV thực hiện đọc tất cả các bản mẫu SGK theo các đường link. Thực hiện tập trung ngày 27,28/2/2021.Tự nghiên cứu theo nhóm môn học ngày 1,2,3/3/2021. Các nhóm đánh giá nhận xét ưu điểm – hạn chế từng môn của mỗi bộ sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021 -2022. Tất cả các thành viên cho ý kiến đề xuất lựa chọn bằng phiếu kín, sau đó tổng hợp đề xuất phòng GD&ĐT huyện Nam Trực.

III. Kết quả đề xuất lựa chọn SGK

  1. SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

 

STT Tên sách

(theo QĐ 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021)

Tác giả Nhà xuất bản Số trường đề xuất lựa chọn Số lớp 2 sẽ sử dụng Số học sinh lớp 2 sẽ sử dụng
1 Tiếng Việt 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
 2 Toán 2

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
3 Đạo đức 2

Sách Cánh diều

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 1 6 182
 4 Tự nhiên và Xã hội 2

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
5 Giáo dục Thể chất 2

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
6 Âm nhạc 2

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
7 Mĩ thuật 2

Sách Chân trời sáng tạo

Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
8 Hoạt động trải nghiệm 2

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 1 6 182
9 Tiếng Anh 2 (English Discovery) Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 1 6 182

 

 

             Người lập                                                                                                                Hiệu trưởng

(Kí, ghi rõ họ tên, SĐT)                                                                                                 (Kí, ghi rõ họ tên)

 

 

            Vũ Văn Dũng                                                     

                                                                                                                                        Đoàn Thị Chi

                        SĐT: 0382 869 677