TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

                 Ngày 16 tháng 7 năm 2020, thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo huyện Nam Trực, trường Tiểu học Đồng Sơn tiến hành tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021….
MÔN THỂ DỤC

MÔN THỂ DỤC

BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG NGƯỜI THỰC HIỆN: CAO THỊ THÚY VÀ TRẦN HỮU TRANG