TOÁN LỚP 4

ÔN TẬP TOÁN: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

https://youtu.be/c2gsquKJtBo

Nguồn : Nguyễn Thị Thành – TTCM tổ 4