SHCM MÔN MĨ THUẬT

NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐINH THỊ HOA

GV MĨ THUẬT 

Chủ đề: Đường đến trường em

Bài1: Phương tiện giao thông ( Tiết 1)

https://youtube.com/watch?v=bop5ZqE7mH4&feature=share

Người thực hiện video: Vũ Văn Dũng – GV mĩ thuật