SHCM MÔN ÂM NHẠC

Người thực hiện: Vũ Anh Văn – GV Âm nhạc

Chủ đề: Em yêu làn điệu dân ca

          Đàn bầu Việt Nam

             Vận dụng sáng tạo

https://youtube.com/watch?v=0aPB8IBpbdA&feature=share

Thực hiện quay Video: Vũ Văn Dũng: GV Mĩ thuật