BÀI GIẢNG: TOÁN LỚP 5

ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

Người thực hiện: Đỗ Văn Chung

https://youtu.be/mmX59wgdeWw