BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1

Link bài giảng: https://xzs6zztddwmon4jxrblgdw-on.drv.tw/Bai%20giang%20truc%20tuyen/Baigiang/story_html5.html

Tác giả: Vũ Thị Hoa

Giáo viên lớp 1 trường Tiểu học Đồng Sơn

Môn: Tự nhiên và xã hội

Bài: Hoạt động và nghỉ ngơi