BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

Link bài giảng: https://xzs6zztddwmon4jxrblgdw-on.drv.tw/Bai%20giang%20truc%20tuyen/Bai%20giang%20HDTN%202/Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20l%E1%BB%9Bp%202%20-%20Storyline%20output/story.html

 

Tác giả: Đoàn Thị Kim Anh

Giáo viên lớp 2 trường Tiểu học Đồng Sơn

Môn: Hoạt động trải nghiệm

Bài: Cảnh đẹp quê hương