BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

Link bài giảng: https://xzs6zztddwmon4jxrblgdw-on.drv.tw/Bai%20giang%20truc%20tuyen/Bai%20giang%20HDTN%202/Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20l%E1%BB%9Bp%202%20-%20Storyline%20output/story.html   Tác giả: Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên lớp 2 trường Tiểu học Đồng Sơn Môn: Hoạt động trải nghiệm Bài:…
SHCM MÔN MĨ THUẬT

SHCM MÔN MĨ THUẬT

NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐINH THỊ HOA GV MĨ THUẬT  Chủ đề: Đường đến…
SHCM MÔN ÂM NHẠC

SHCM MÔN ÂM NHẠC

Người thực hiện: Vũ Anh Văn – GV Âm nhạc Chủ đề: Em yêu làn điệu dân ca
MÔN THỂ DỤC

MÔN THỂ DỤC

BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG NGƯỜI THỰC HIỆN: CAO THỊ THÚY VÀ TRẦN HỮU TRANG