CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 6/2020

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 6/2020

  Ngày đến Số ký hiệu Hình thức Trích yếu nội dung 4/6 751 Công văn Tập huấn CBQL, GV CC Tải về CV 751.2020 Bồi dưỡng GV, CBQL 4/6 775/BCĐ-SYT Công văn Cập nhật văn bản…
CV 54 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020

CV 54 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020

    Số ký hiệu văn bản CV 54/UBND Ngày ban hành 14/02/2020 Ngày hiệu lực 14/02/2020 Trích yếu nội dung Nâng lương trước hạn năm 2020 Hình thức văn bản Công văn Lĩnh vực UBND Người ký duyệt