CV 54 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020

CV 54 NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020

    Số ký hiệu văn bản CV 54/UBND Ngày ban hành 14/02/2020 Ngày hiệu lực 14/02/2020 Trích yếu nội dung Nâng lương trước hạn năm 2020 Hình thức văn bản Công văn Lĩnh vực UBND Người ký duyệt