HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2016-2017 Ngày 10/9/2016, công đoàn trường Tiểu học Nam Thượng đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức,…
HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN Trường Tiểu học Nam Thượng bắt đầu tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh theo mô hinh trường học mới VNEN…
Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2016-2017

Tổ chức thành công lễ đón học sinh lớp 1 năm học 2016-2017 với tinh thần vui tươi phấn khởi và gây được xúc động lớn với tất cả các thầy cô giáo, các em học sinh và toàn bộ cha…