TÂM SỰ NHÀ GIÁO

TÂM SỰ NHÀ GIÁO

       Người thầy chính là một người nông dân gieo tri thức. Nhưng người nông dân ấy không được phép cắt bỏ những chiếc lá sâu mà phải chữa lành những vết sâu…