LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

 LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020                      Hòa chung với không khí tưng bừng trong cả nước mừng Đảng, mừng xuân, trường Tiểu học Đồng…