LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

 LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020                      Hòa chung với không khí tưng bừng trong cả nước mừng Đảng, mừng xuân, trường Tiểu học Đồng…
TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI

TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI

 TRUNG THU XƯA – KÍ ỨC KHÓ PHAI           “Thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh…”  Mỗi lần nghe tiếng trống sư tử,…