HỘI THI “ EM YÊU MÔI TRƯỜNG ”

HỘI THI “ EM YÊU MÔI TRƯỜNG ”

              Thực hiện theo Quyết định số 47/KH-PGDĐT ngày 02/03/2022 về việc tổ chức cuộc thi:  “Em yêu môi trường” để góp phần giáo dục và lan tỏa…
BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 2

Link bài giảng: https://xzs6zztddwmon4jxrblgdw-on.drv.tw/Bai%20giang%20truc%20tuyen/Bai%20giang%20HDTN%202/Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20l%E1%BB%9Bp%202%20-%20Storyline%20output/story.html   Tác giả: Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên lớp 2 trường Tiểu học Đồng Sơn Môn: Hoạt động trải nghiệm Bài:…
SHCM MÔN MĨ THUẬT

SHCM MÔN MĨ THUẬT

NGƯỜI THỰC HIỆN: ĐINH THỊ HOA GV MĨ THUẬT  Chủ đề: Đường đến…
SHCM MÔN ÂM NHẠC

SHCM MÔN ÂM NHẠC

Người thực hiện: Vũ Anh Văn – GV Âm nhạc Chủ đề: Em yêu làn điệu dân ca