ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 – 2020            Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã Đồng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017, trường Tiểu học Nam Thượng long…
CHI BỘ ĐẢNG

CHI BỘ ĐẢNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG – XÃ ĐỒNG SƠN – HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH    …